Możliwość komentowania Jakie są najczęściej spotykane sposoby wyceny spółek została wyłączona

Wycena firm – jakie są często spotykane metody

Wycena firm – jakie są najczęściej spotykane metody
Na rynku gospodarczym dochodzi dość często do zmian właścicieli firm. Zarówno będzie to dotyczyć zarówno niedużych podmiotów, jak też międzynarodowych koncernów. We wszystkich jednak przypadkach aby strony mogły dojść do porozumienia, to będzie niezbędne wykonanie porządnej wyceny. Pozwoli ona ustalić wartość sprzedawanej firmy, do której będą się mogli odnieść sprzedawca i kupujący. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że wycena spółek jest dużo bardziej skomplikowana niż na przykład nieruchomości. Wynika to z tego, że w niejednym przypadku oprócz składników majątkowych firmy będą także dysponować biznesowymi kontraktami, technologiami czy też mocną marką na rynku. Z tego też powodu w każdym przypadku należy dobrać jak najodpowiedniejszą do konkretnej sytuacji metodę wyceny, przez co można będzie otrzymać najlepiej policzoną wartość. Obecnie najczęściej stosowana jest majątkowa wycena, która opiera się na wyznaczeniu wszystkich majątkowych składników i niezależnie zobowiązań. Po odjęciu tych wartości od siebie dostaje ostateczną wartość firmy, będącą punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza w przypadku niedużych firm, przy dużych zdecydowanie lepsza będzie metoda dochodowa. Przy niej zwraca się przede wszystkim uwagę na przepływy finansowe i możliwe do uzyskania dochody, jakie można będzie osiągnąć. Przez wielu specjalistów to oba właśnie jest uznawana za najbardziej rzeczową i dającą najlepsze rezultaty. Trzecią z często używanych metod jest wycena porównawcza, która pod uwagę bierze podobne firmy z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.